רצח

A bath tub cut out of a large single piece of Quartz Crystal.
simplistiic:
fuschian:

 fresh ❤ bright
ocealia:

Calm.
khromae:

ksubied:

promoting random new followers to over 10k!!

mocha // indie